Programmerad och Skapad av David Karlsson

Dragspelskola del 1 och 2

En mycket omfattande och genomarbetad skola baserad på mångårig erfarenhet. Här lär du dig modern teknik för både piano- och knappdragspel.

Skolan bygger på låtar - det skall vara kul att spela. Du lär dig helt från grunden steg-för-steg.

Innehåller repertoar i många stilarter från allra enklaste valsen till mer avancerade låtar.

Med boken medföljer en CD (mp3/data-cd) med samtliga låtar inspelade till Dragspelskola 1 och 2

Dragspelskola Convertor-melodibas

En skola för dig som vill prova på dragspel med melodibas (convertor), och som redan spelar standardbas

Du bör ha spelat fram till kapitel 12 i Dragspelssskola.se del 1 eller ha motsvarande färdighet. Här går vi igenom melodibasen steg för steg.

Innehåller repertoar i många stilarter från allra enklaste visa till mer avancerade låtar.

Ljudfiler kan laddas ner genom den i boken medföljande QR-koden.

 

...

Presentation av boken dragspelsskola.se del 1 och 2

Denna skola erbjuder ett unikt låtmaterial Allt noga utprovat och anpassat till elever.
Skolan startar från nybörjarnivå och når till ganska avancerad nivå.
Låtmaterialet är mycket blandat allt för att visa på dragspelets stora bredd.

Denna skola bygger huvudsakligen på låtspel och låtarna presenteras i en väl avvägd progression. Nödvändig musikteori presenteras på ett lättfattligt sätt. I del två finns ett kapitel med fördjupning i teori.

Skolan är i första hand avsedd för lärarledd undervisning, men kan också användas för självstudier. Låtmaterialet finns inspelat på en medföljande mp3/data-CD. Låtarna är inspelade i ett relativt långsamt tempo så att man skall kunna uppfatta detaljerna. Har du ingen cd-spelare? Kontakta info@karlssonsmusik.se för nedladdningslänk.

Det finns andrastämmor till en del av låtarna. Dessa kan användas för duett- eller ensemble-spel.

Det finns även information om vad du skall tänka på när du köper dragspel, information om olika typer av dragspel.

Desutom finns faktarutor i boken med information som varje dragspelare borde veta om dragspel!

På denna hemsida hittar du endel kompletterande material i form av låtar och ensemblelåtar samt ett enklare teorihäfte som kan laddas ner i i .pdf-format.

Presentation av boken convertor melodibas

Denna bok är till för dig som vill lära dig spela melodibas och redan spelar standardbas
Förutsättning är grundläggande färdighet och notkunskap på vanligt dragspel.
Förutsätter att du har spelat fram till kapitel 12 i boken Dragspelsskola.se del 1 eller har motsvarande kunskaper.

Här går vi igenom melodibasen steg för steg i progressiv ordning.

Du spelar repertoar i olika stilarter och följer det progressiva materialet.

Inspelningar av låtarna finns att ladda ner genom den i boken medföljande QR-koden.

Vi har givetvis också inkluderat en mängd fakta kring melodibasinstrument och de som haft stor betydelse för melodibasinstrumentets spridande.

Information om historik och om olika typer av system för melodibas.

Repertoaren omfattar allt från enkla visor, folkmusik, klassisk musik samt orginalstycken komponerade för dragspel med melodibas.

Innehållsförteckning

Kapitel 1

I kapitel 1 lär du dig: dragspelets delar, sittställning, grundläggande notkunskap. Låtspel: på gehör, efter noter med höger hand och, en faktaruta om Carl Jularbo.

Kapitel 2

Genomgång av enkel valsbas. Basövningar. Enkelt spel med båda händerna. C-durskalan. Faktaruta om Musettedragspel.

Kapitel 3

Genomgång av noternas värde. Om paustecken och deras värde. Rytmikövningar. Introduktion av septimackordet (7) i basen. Faktaruta om dragspelets uppfinnare.

Kapitel 4

Att spela i 4/4 takt. Utökning av omfånget i vänsterhanden. Att spela med upptakt. Faktaruta om durspel. Om anslag. Legato och staccato.

Kapitel 5

Höjda och sänkta toner. Hur man spelar en kromatisk skala. Grundläggande kunskap om förtecken. Att spela i moll. Faktarutor om SDR samt om Klezmermusik.

Kapitel 6

Introduktion av åttondelsnoter i låtspelandet. Rytmikövningar. Sammanställning av musikaliskatermer som tempobeteckningar och nyansbeteckningar. Faktarutor om concertina samt om dragspelskungar.

Kapitel 7

Introduktion av växelbas. Förklaringar kring basens konstruktion och notation. Faktarutor om bandoneon och om olika bassystem.

Kapitel 8

Kvintcirkeln. Hur man bestämmer tonart. Mer om dur och moll. Låtspel i flera nya tonarter. Faktarutor om dragspelstävlingar och om Ragnar ”Ragge” Sundqvist.

Kapitel 9

Introduktion av sextondelsnoter. Ny kompfigur, tango. Rytmikövningar med sextondelsnoter i olika kombinationer. Faktarutor om bandoneon samt om folkmusik på dragspel.

Kapitel 10

Vi spelar trioler. Introduktion av synkoper. Faktaruta om polska och polka.

Kapitel 11

Fokus på basen och hur den noteras. Hur man spelar melodier med vänsterhanden. Skalspel i vänster-handen. Hur man använder ackordbasarna för att kompa en visa. Hur man spelar boogie-woogie-bas.

Kapitel 12

Att spela med flera toner samtidigt. Terser, sexter och ackord. Teori om intervall och ackordens upp-byggnad. Faktaruta om dragspelets situation på 1960-talet. Spel med blockackord.

Kapitel 13

Ett samling med låtar där du kan använda de kunskaper du lärt in i denna bok.

Kapitel 14

Sammanställning av skalor. Ackordstabell. Diskantregistrens funktion. Olika typer av dragspel. Tips och råd inför dragspelsköp. Hur du vårdar ditt dragspel. Låtregister,Diskantschema - Basschema

Kapitel 1

Några kompositioner i traditionell stil från olika länder. Muskelträning. Övning för höga toner i diskanten. Låtar i flera nya tonarter introduceras.

Kapitel 2

Vi spelar i 6/8 takt. En noggrann genomgång med förövningar och låtar i olika genrer.

Kapitel 3

Teori. Här får du veta mer om hur det fungerar med skalor, intervall, ackord. Du får skriva en enkel andrastämma och ett enkelt komp.

Kapitel 4

Vi utvecklar basen. Du får lära dig spela melodier med mer avancerade basfunktioner. Övningar i att spela melodislingor i vänster hand. Du får också spela några kända visor där vi utnyttjar basens möjligheter.

Kapitel 5

Här får du lära dig många nya rytmer i vänsterhanden. Vi spelar tango med olika sorters komp, rumba och, beguine.

Kapitel 6

Kromatisk skala i vänsterhanden. Kromatik i vänsterhanden kan vara lite klurigt. Här lär du dig skalan och får använda den i flera specialarrangerade och specialkomponerade melodier.

Kapitel 7

Fingerväxling. En teknik för att snyggt spela toner som upprepas efter varandra.

Kapitel 8

Förslag. Detta är små prydnadsnoter som man spelar för att smycka ut musiken. Används flitigt inom många musikstilar och genrer.

Kapitel 9

Kvinnorna och dragspelet. En kort presentation av några kvinnor som satt avtryck i dragspelshistorien.

Kapitel 10

Drillar. Detta är en form av utsmyckning av musiken. Vi går igenom några av de vanligaste drillarna med praktiska övningar och melodier.

Kapitel 11

Glissando. Här får du prova på en teknik där man glider mellan tonerna och skapar en häftig effekt av detta.

Kapitel 12

Blues och improvisation. Du får spela en enkel bluesmelodi och lära dig hur man kan improvisera över en bluesskala

Kapitel 13

Balkanmusik. I Balkanländerna har dragspelet en starkt tradition. Du får lära dig låtar i lite udda taktarter.

Kapitel 14

Bälgskakning (Bellows shake) är en teknik för att dela tonerna genom att vända bälgen. Här lär du dig steg för steg att behärska denna teknik.

Kapitel 15

Dragspelets delar i bilder. Här visar vi hur ett dragspel är uppbyggt. Dragspelets delar. Mer om register, körer och cassotto och om olika knappsystem.

Kapitel 16

Dragspelets gyllene tidsålder. I detta tekniskt utmanande kapitel får du prova på att spela melodier från några av de gamla dragspelsmästarna.

Kapitel 17

Avslutande apitel. Liten musikordbok. Studieplan, låtregister, bas– och diskantscheman.

Kapitel 1

Instruktioner om fingersättning. Schema över melodibasen samt förklaringar om oktaverna och deras beteckningar. Melodier baserade på tre bastoner.

Kapitel 2

Sex toner i basen. Enkelt unisont spel mellan höger/vänster hand. Enkel melodi i basen som ackompanjeras med ackord i höger hand. Utökning av omfånget. Några låtar med brutna ackord i vänsterhanden.

Kapitel 3

C-durskalan i vänsterhanden. Skalövningar. Fler melodiövningar i vänster hand. Litet adagio med basstämma i form av skala.

Kapitel 4

Utökning av omfånget med stora oktaven. Fler notövningar för F-klaven. Liten jazz-låt med komp i melodibasen. Tummens användning i melodibasen. Spel av melodi i kanon. Kombinera standardbas med melodibas i låt.

Kapitel 5

Kromatisk skala i vänsterhanden. Skalövningar i olika varianter. Flera melodier med kromatisk skala i vänsterhanden.

Kapitel 6

Fler basfigurer baserade på brutna ackord.

Kapitel 7

Oktaver i vänsterhanden. Skalövningar samt flera låtar med oktav-passager i vänster hand.

Kapitel 8

Fler skalor och tonarter. Här spelar vi skalor och praktiserar dem på olika melodier. Vi spelar några koraler anpassade till dragspel med melodibas. Några klassiska stycken samt folkmusik.

Kapitel 9

Fler och mer avancerade låtar baserade på olika former av ackordsliknande basfigurer och brutna ackord.

Kapitel 10

Spela komp i melodibasen. Här lär du dig spela ackord i vänsterhanden till en enkel melodi i höger hand. Tabell med kompfigurer i flera olika tonarter.

Kapitel 11

Här blir det nya tekniska passager, men också låtar i flera olika stilarter, från klassiska stycken till folkmusik.

Kapitel 12

Ökad svårighetsgrad, längre stycken som kräver längre instuderingstid och mer arbete med frasering, nyansering och musikalisk framställning.

Kapitel 13

Här ökar vi svårighetsgraden. Du får lära dig spela terser i vänster hand. Du får prova på att spela en original-jazzlåt för accordeon.

Kapitel 14

Överkurs - För dig med riktigt höga ambitioner. Gillar du utmaningar skall du absolut ge dig i kast med detta kapitel. Flera unika arrangemang och orginalmusik för accordeon som aldrig tidigare publicerats.

Kapitel 15

Uppslagsdel. Om olika melodibassystem. Basens register och funktion. Melodibas historik. Musikaliska begrepp. Låtregister. Bas– och diskantscheman. Allmän information om denna publikation.


Dragspelsskolan del 1 och del 2 kan du beställa från din lokala musikaffär eller bokhandel.

Du kan också beställa dem direkt från utgivaren Karlssons Musik.
E-post: info@karlssonsmusik.se
Telefon: 0300-545 119

Rek. pris del 1: Bok inkl. CD 295 kr.
Rek. pris del 2: Bok inkl. CD 295 kr.
Rek. pris "Convertor-melodibas" 295 kr.


Vi tycker till om Dragspelskolan del 1

Jörgen Sundeqvist, Kramfors - Dragspelspedagog och Musiker

Efter många år av pedagogisk verksamhet och erfarenhet, har Håkan Widar äntligen presenterat sin nya dragspelsskola. Skolan är mycket noggrant upplagd och väl genomarbetad. Den passar i alla åldrar och former, både med personlig lärarhandledning såväl som självstudier. Melodivalet är väldigt smakfullt och följer en mycket genomtänkt progression. Skolan är dessutom mycket fint illustrerad och innehåller information och historik som är intressant för alla. Håkan Widars nya dragspelsskola är mycket välkomnad på den svenska marknaden och rekommenderas varmt.

Tommy Nilsson, Örebro. Dragspelspedagog och musiker

Håkan Widars nya dragspelsskola rekommenderas varmt. Det är ett genomarbetat, kompetent, fräscht och heltäckande material som presenteras. Bokens pedagogiska upplägg passar i de flesta åldrar, nivåer och studieformer.
STORT TACK HÅKAN! Mvh Tommy Nilsson, Örebro 1/8 2017.

Anita Agnas, Falun - Dragspelspedagog och Musiker

Fantastisk fin och välgjord skola, så genomtänkt och mycket användbar!
Från Facebook 21 juli 2017.

Lars-Åke Gustafsson, Enköping - Dragspelspedagog och Musiker

Äntligen en ny Dragspelsskola! Den här är verkligen heltäckande. Allt man behöver finns, den fungerar att använda både med och utan lärare. Tydligheten och den pedagogiska linjen uppskattar jag som pedagog och detta material kommer att bli oerhört användbart i mitt arbete med mina elever. 16 Augusti 2017

Rob Howard - Accordion Worldwide

Accordionist, teacher, and composer Hakan Widar has written and published ‘Dragspelsskola.se’, a 160 page tutor book for accordion, which includes a 105 track mp3 CD. The tutor is aimed at both piano and button accordion players, and the text is written in Swedish. The accordion tuition is built on playing tunes, so although the text is in the Swedish language the method contains a lot of interesting tunes, carefully and progressively graded from beginner level to semi-advanced.
Länk till Accordions Worldwide

Stephanie Saurage, Onsala

Detta är en riktig bra bok får jag tillägga.. Goa, fina bitar som går framåt i en lagom takt. Väluttänkt pedagogik, behaglig typsnitt och storlek på notbild och smakfullt illustrerat. Jag kan MYCKET VARMT rekommendera den!
Från Facebook 21 juli 2017.

Ur tidningen "Dragspelsnytt" nr 3, 2017 - Göran Bergman - Accordeon/Dragspelspedagog

Andrew Walter skrev en fantastisk bok som heter den fulländade dragspelstekniken 1961 för 56 år sedan som hade många tekniska övningar! Det är inte ofta det ges ut Svenska böcker i ämnet! Därför är det oerhört glädjande att som pedagog få tillgång till en helt ny modern dragspelsskola som är ett av det mest kompletta genomtänkta utbildningsmaterialet för instrumentet jag har sett författad av Håkan Widar utgiven på Karlssons Musik 2017.

Boken omfattar inte bara ett progressivt genomtänkt låtmaterial utan också musikteoriinslag som kvintcirkeln, ackordbyggnad m.m. med intressanta faktarutor om allt från hur man väljer och hanterar sitt instrument till intressant dragspelshistorik genom Håkans historiska kunskaper om instrumentet. Boken har också en medföljande CD skiva med allt material inspelat för lättare instudering.

Det skall bli spännande att få sätta tänderna i Dragspelsskola.se på höstterminsstarten tillsammans med mina elever på Musikskolan. Boken rekommenderas varmt!